Activiteiten

De activiteiten van Van de Wetering Bouwmanagement omvatten het gehele ontwikkelingstraject, vanaf het eerste initiatief tot en met realisatie, beheer en onderhoud.

Onze kennis en ervaring ligt bij talloze projecten in zowel de woningbouw als utiliteitsbouw: woningen, kantoren, bedrijfsruimtes en commerciële ruimtes in opdracht van woningbouwverenigingen, architectenbureaus, vastgoedontwikkelaars en particulieren.

Activiteiten in kort bestek:

  • Projectmanagement
  • Opstellen bestekken en werkomschrijvingen opstellen
  • Beoordelen en/of adviseren bij bouwplannen
  • Aanvragen en beoordelen offertes uitvoerende partijen
  • Tekenfaciliteit, bouwkundig tekenwerk in alle fasen van het bouwproces
  • Aanvragen omgevingsvergunning
  • Bouwplaatsmanagement, bouwbegeleiding, directievoering en toezicht
  • 3D visualisatie
  • Meerjaren onderhoudsplanningen opstellen

PROJECTMANAGEMENT

Onder leiding van VDW-BM wordt gestart met het ontwerptraject. In goed overleg met de opdrachtgever worden de voor het project benodigde adviseurs, waaronder de architect, installatieadviseur en de constructeur geselecteerd.

De ontwerpen van de architect en adviseurs worden in alle fasen van het ontwerptraject (schetsfase, voorlopig- en definitief ontwerp en de besteksfase) inhoudelijk door ons gecontroleerd op de vooraf gemaakte afspraken aangaande financiën, kwaliteit, planning, duurzaamheid en onderhoud.

TEKENFACILITEITEN

VDW-BM heeft tevens een faciliteit in huis voor het vervaardigen van bouwkundig tekenwerk voor alle fasen van het bouwproces.

Hierbij te denken aan:
– voorlopig ontwerp
– definitief ontwerp
– bestektekeningen benodigd t.b.v. omgevingsvergunning
– bestektekeningen benodigd t.b.v. aanbesteding
– uitvoeringstekeningen
– verhuur- en verkooptekeningen
– splitsingstekeningen

Wij verzorgen tevens al het benodigde tekenwerk voor zowel nieuwbouw als verbouw t.b.v. particuliere woningbouw, vanaf ontwerpfase tot uitvoeringsfase inclusief het vergunnings-traject indien dit gewenst is.

Bij nieuwbouw kunnen wij al het benodigde tekenwerk verzorgen benodigd voor de feitelijke uitvoering van het project.

Bij uitbreiding en/of renovatie zullen wij het bestaande object (bestaande toestand) in kaart brengen en afhankelijk van uw wensen het object aanpassen zodat deze weer voldoet aan de gestelde wensen en eisen. Hierbij te denken aan eventuele uitbreidingen, renoveren van gevels en daken, aanpassing van plattegronden, aanpassingen van badkamer, keuken ed. en het optimaliseren van energieverbruik.

Zowel bij nieuwbouw en renovatie kunnen wij de volgende werkzaamheden verrichten:
• het vervaardigen van een schetsontwerp al dan niet ondersteund met 3D visualisaties.
• Vervaardigen plattegronden en gevels (voorlopig ontwerp)
• Het vervaardigen van tekenwerk en documenten t.b.v. omgevingsvergunning
• Het vervaardigen van tekenwerk t.b.v. uitvoeringsfase
• Technische omschrijving werkzaamheden
• Kostenraming*
• Het begeleiden en aanvragen offertes uitvoerende partijen
• Het opstellen van de benodigde contracten
• Bouwbegeleiding**

*Onze kostenraming geeft een beeld van de kosten die gemoeid gaan met de werkzaamheden van het bouwplan.

**Onze bouwbegeleiding ontzorgt u volledig en houdt in dat wij alle uitvoerende partijen benodigd voor de uitvoering van het werk selecteren, contracteren. Daarnaast verzorgen wij de volledige begeleiding van het bouwplan tot en met de oplevering.

BEGELEIDEN AANBESTEDINGSPROCEDURES

Het aanbesteden van een project moet goed en gedegen gebeuren volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving. In goed onderling overleg met u en overige bij het project betrokken adviseurs brengen wij een advies uit over de mogelijke aanbestedingsvormen. Wij kunnen vervolgens het gehele aanbestedingproces voor u als opdrachtgever begeleiden waarna uiteindelijk de uitvoerende partijen gecontracteerd worden.
Het vervaardigen van een bestek of een gedegen technische omschrijving van het werk maakt deel uit van de aanbestedingsfase.

BOUWBEGELEIDING, DIRECTIEVOERING EN TOEZICHT

Om een strak aangestuurd bouwproces te krijgen is het noodzakelijk dat er heldere en duidelijke lijnen zijn binnen de projectorganisatie. Er dient één partij te zijn die namens de opdrachtgever, de ontwerpende en uitvoerende partijen het eerste aanspreekpunt is. VDW-BM is die persoon. VDW-BM (directievoerder) heeft ruime ervaring in het begeleiden van uiteenlopende projecten. Hij weet waar de risico’s in het bouwproces zitten. VDW-BM geeft leiding aan de werkzaamheden op de bouwplaats en kan daarbij worden ondersteund door een toezichthouder. De directievoerder en toezichthouder zien erop toe dat binnen de overeengekomen afspraken m.b.t. planning, financiën en kwaliteit het werk wordt uitgevoerd en uiteindelijk opgeleverd.

 

Contact

Heeft u een vraag of opmerking?